Cauza C-497/08: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 12 ianuarie 2010 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de Amtsgericht Charlottenburg — Germania) — Amiraike Berlin GmbH (Procedură necontencioasă — Desemnarea unui lichidator al unei societăți — Necompetența Curții)