Kohtuasi C-497/08: Euroopa Kohtu (kolmas koda) 12. jaanuari 2010 . aasta määrus (Amtsgericht Charlottenburgi (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Amiraike Berlin GmbH (Hagita menetlus — Äriühingule likvideerija määramine — Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)