Kirjallinen kysymys E-011791/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Toinen eurooppalainen kotouttamisohjema