Euroopan unionin tuomioistuimen viimeisin julkaisu Euroopan unionin virallisessa lehdessä EUVL C 73, 10.3.2012