Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Jääskinen 24 päivänä maaliskuuta 2011. # Interflora Inc. ja Interflora British Unit vastaan Marks & Spencer plc ja Flowers Direct Online Ltd. # Ennakkoratkaisupyyntö: High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division - Yhdistynyt kuningaskunta. # Tavaramerkit - Avainsanoihin perustuva mainonta internetissä (keyword advertising) - Mainostajan valitsema avainsana, joka vastaa kilpailijan laajalti tunnettua tavaramerkkiä - Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 2 kohta - Asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a ja c alakohta - Tavaramerkin jonkin tehtävän loukkaamista koskeva edellytys - Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettu vahinko (vesittyminen) - Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö (vapaamatkustus). # Asia C-323/09. Interflora ym. TITJUR