Kirjallinen kysymys E-3858/10 François Alfonsi (Verts/ALE), Maria Badia i Cutchet (S&D), Edit Bauer (PPE), Izaskun Bilbao Barandica (ALDE), Simon Busuttil (PPE), Herbert Dorfmann (PPE), Kinga Gál (PPE), Alajos Mészáros (PPE), Bernd Posselt (PPE), Csaba Sógor (PPE), László Surján (PPE), Csaba Sándor Tabajdi (S&D) ja Iuliu Winkler (PPE) komissiolle. Euroopan teemavuoden journalistikilpailu 2010: Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen