Kirjallinen kysymys E-011739/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Köyhyys syrjäisimmillä alueilla