Konkurrenten.no AS:n 2 päivänä syyskuuta 2010 EFTAn valvontaviranomaista vastaan nostama kanne (Asia E-14/10)