KOMUNIKACIJA KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, EUROPSKOM VIJEĆU I VIJEĆU Daljnje jačanje vladavine prava u Uniji Trenutačno stanje i mogući sljedeći koraci