Asia T-217/06: Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 7.6.2011 — Arkema France ym. v. komissio (Kilpailu — Kartellit — Metakrylaattimarkkinat — EY 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan rikkomisen toteava päätös — Kilpailusääntöjen rikkomisen syyksi luettavuus — Perusteluvelvollisuus — Yhdenvertaisen kohtelun periaate — Hyvän hallinnon periaate — Sakot — Rikkomisen vakavuus — Todellinen vaikutus markkinoihin — Sakon ehkäisevä vaikutus — Uusiminen — Ne bis in idem –periaate — Suhteellisuusperiaate — Lieventävät seikat — Sopimusten tosiasiallinen soveltamatta jättäminen — Maksuvastuun jakaminen yhtiöryhmän sisällä — Täysi harkintavalta)