Kirjallinen kysymys E-000055/11 Georgios Papanikolaou (PPE) komissiolle. Laittoman siirtolaisuuden vähentämiseksi ehdotettu aidan rakentamista koskeva hanke Evrosin prefektuurissa