/* */

Kirjallinen kysymys E-006418/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) ja João Ferreira (GUE/NGL) komissiolle. Viiniviljelmien perustamisoikeudet