A 7/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezet: az Európai Unió által az EUMSz. 122. cikke értelmében nyújtott garancia – pénzügyi támogatás a tagállamok részére Az Európai Parlament 2010. szeptember 22-i állásfoglalása az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó, 7/2010. sz. költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról, III. szakasz – Bizottság (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))