/* */

Lisätalousarvioesitys nro 7/2010: SEUT-sopimuksen 122 artiklan nojalla myönnetyt Euroopan unionin takuut - taloudellinen apu jäsenvaltioille Euroopan parlamentin päätöslauselma 22. syyskuuta 2010 neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 7/2010 varainhoitovuodeksi 2010, pääluokka III – Komissio (13476/2010 – C7-0261/2010 – 2010/2120(BUD))