Kirjallinen kysymys E-011984/11 Monika Flašíková Beňová (S&D) komissiolle. Euroopan talouden ohjaaminen tuotannosta palveluihin