Komission päätös , tehty 3 päivänä marraskuuta 2008 , eläinten terveyttä koskevista toimenpiteistä klassisen sikaruton torjumiseksi eräissä jäsenvaltioissa (tiedoksiannettu numerolla K(2008) 6349) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2008/855/EY)