Kirjallinen kysymys E-8524/10 Jean Lambert (Verts/ALE) komissiolle. Asbestiin liittyvät sairaudet ja niistä maksettavat korvaukset