Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 22/08/2011) keskittymän (Asia N:o COMP/M.6329 - TOTAL ENERGIE DEVELOPPEMENT / TENESOL) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)