Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 527/2012 al Comisiei din 20 iunie 2012 de ridicare a suspendării depunerii de cereri de licențe de import pentru produse din sectorul zahărului în cadrul anumitor contingente tarifare