Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 527/2012, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2012 , sokerialan tuotteiden tuontitodistusten jättämisen keskeyttämisen peruuttamisesta eräissä tariffikiintiöissä