Komission asetus (EU) N:o 821/2012, annettu 12 päivänä syyskuuta 2012 , Belgian lipun alla purjehtivien alusten rauskujen kalastuksen kieltämisestä EU:n vesillä alueilla VIII ja IX