asia C-581/17: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 26.2.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Finanzgericht Baden-Württemberg — Saksa) — Martin Wächtler v. Finanzamt Konstanz (Ennakkoratkaisupyyntö — Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välinen sopimus henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta — Luonnollisen henkilön kotipaikan siirtäminen jäsenvaltiosta Sveitsiin — Yhtiöosuuksien piilevien arvonnousujen verotus — Välitön verotus — Itsenäisten ammatinharjoittajien vapaa liikkuvuus — Yhdenvertainen kohtelu)