Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1029 av den 15 juli 2020 om fastställande av en sista dag för inlämning av ansökningar om stöd för privat lagring av fårkött och getkött enligt genomförandeförordning (EU) 2020/595