Oikaistaan perinteisen merkinnän hyväksymishakemuksen julkaiseminen komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 33 artiklan mukaisesti ( EUVL C 275, 12.10.2010 )