Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6121 – GEA Dutch Holdings BV/CFS Holdings BV) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP