Komisijos rekomendacija (ES) 2021/554 2021 m. kovo 30 d. dėl pranešimų, teiktinų pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/1972, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas, 32 straipsnyje nustatytas procedūras, formos, turinio, terminų ir informacijos išsamumo