Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 774/2012, annettu 24 päivänä elokuuta 2012 , täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 971/2011 markkinointivuodeksi 2011/2012 vahvistettujen sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja niiden tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta