Komission asetus (EU) N:o 4/2010, annettu 5 päivänä tammikuuta 2010 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi