Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9906 – KKR / HPS / Monleasing Holdco) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 322/01