Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.5.2012 Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 10.5.2012.#Santander Asset Management SGIIC SA, FIM Santander Top 25 Euro Fin nimissä (C-338/11) vastaan Directeur des résidents à lʼétranger et des services généraux ja Santander Asset Management SGIIC SA, Cartera Mobiliaria SA SICAV:n nimissä ym. (C-339/11–C-347/11) vastaan Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État.#Tribunal administratif de Montreuilʼn esittämät ennakkoratkaisupyynnöt.#SEUT 63 ja SEUT 65 artikla – Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset) – Ulkomailla asuville yhteissijoitusyrityksille maksettujen osinkojen, joista kannetaan lähdevero, ja maassa asuville yhteissijoitusyrityksille maksettujen osinkojen, joista ei kanneta lähdeveroa, erilainen kohtelu – Tarve ottaa huomioon osuudenhaltijoiden tilanne, kun arvioidaan sitä, onko kansallinen toimi sopusoinnussa pääomien vapaan liikkuvuuden kanssa – Tarvetta ei ole.#Yhdistetyt asiat C-338/11–C-347/11.