2012/337/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 22 iunie 2012 de acordare a unei derogări de la Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile europene privind culturile permanente în ceea ce privește Republica Federală Germania și Republica Franceză [notificată cu numărul C(2012) 4132]