2012/337/EU: Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 22 juni 2012 tot het verlenen aan de Bondsrepubliek Duitsland en de Franse Republiek van een afwijking van Verordening (EU) nr. 1337/2011 van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese statistieken van meerjarige teelten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2012) 4132)