Komission tiedonanto osakaudella 1 päivästä lokakuuta 2012 – 31 päivään joulukuuta 2012 käytettävissä oleviin määriin lisättävistä määristä, joista ei ole esitetty hakemuksia tietyissä sianliha-alan tuotteiden osalta avatuissa unionin kiintiöissä