Kirjallinen kysymys E-011496/11 Jill Evans (Verts/ALE) komissiolle. Kumppanuussopimukset