Ilmoitus henkilöille ja yhteisöille, joihin sovelletaan Norsunluurannikkoon kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden jatkamisesta annetun neuvoston päätöksen 2010/801/YUTP 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuja rajoittavia toimenpiteitä