Kirjallinen kysymys E-004099/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) komissiolle. Saarialueet ja syrjäisimmät alueet