Kirjallinen kysymys E-009809/11 Bas Eickhout (Verts/ALE) komissiolle. Kestäviä julkisia puun hankintoja koskeva politiikka