Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet och revisionsrätten - Sammanfattande Rapport om kommissionens förvaltning 2009