Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad en de Rekenkamer - Synthese van de beheersresultaten van de Commissie in 2009