Komission asetus (EU) N:o 982/2012, annettu 18 päivänä lokakuuta 2012 , Saksan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen kieltämisestä alueilla VIIIc, IX ja X sekä EU:n vesillä CECAF-alueella 34.1.1