Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1234/2011, annettu 23 päivänä marraskuuta 2011 , unionin tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2011 annetun asetuksen (EU) N:o 1245/2010 muuttamisesta