Julkisasiamies N. Jääskisen ratkaisuehdotus 24.5.2012.#Maurice Robert Josse Marie Ghislain Lippens ym. vastaan Hendrikus Cornelis Kortekaas ym.#Hoge Raad der Nederlandenin esittämä ennakkoratkaisupyyntö.#Asetus (EY) N:o 1206/2001 – Yhteistyö siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa tapahtuvassa todisteiden vastaanottamisessa – Asiallinen soveltamisala – Jäsenvaltion tuomioistuimen suorittama todistajan, joka on asianosaisena pääasiassa ja asuu toisessa jäsenvaltiossa, kuuleminen – Mahdollisuus kutsua asianosainen todistajaksi toimivaltaiseen tuomioistuimeen tuomioistuimen oman jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.#Asia C-170/11. Julkisasiamies N. Jääskisen ratkaisuehdotus 24.5.2012