Komission tiedonanto, eräiden maitoalan tuotteiden ja maitotuotteiden eräissä yhteisön avaamissa kiintiöissä vuoden 2011 ensimmäisenä vuosipuoliskona käytettävistä olevista määristä