Komisjoni teatis, millega määratakse kindlaks 2011. aasta esimesel poolaastal teatavate piima- ja piimatootesektori toodete saadaolev kogus ühenduse avatud teatavate kvootide alusel