Ilmoitus avoinna olevasta pääjohtajan virasta (palkkaluokka AD 14) vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavassa virastossa — COM/2011/10318