Kirjallinen kysymys E-003255/11 William (The Earl of) Dartmouth (EFD) komissiolle. Tiedotuspalvelujen kulujen valvonta Euroopan ulkosuhdehallinnossa