Kirjallinen kysymys E-0678/10 esittäjä(t): Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE), Joanna Katarzyna Skrzydlewska (PPE), Artur Zasada (PPE) ja Piotr Borys (PPE) komissiolle. Terveydenhoidon jätteiden jätehuolto