Zadeva T-385/19: Tožba, vložena 25. junija 2019 – Mazzone/Parlament