Cauza T-385/19: Acțiune introdusă la 25 iunie 2019 — Mazzone/Parlamentul