Eftan Valvontaviranomaisen Delegoitu Päätös N:o 42/19/KOL, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2019, Norjassa tuotettujen julkisten linja-autoliikennepalvelujen jättämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/25/EU soveltamisen ulkopuolelle [2019/…]